Hogyan finanszírozzunk


Hogyan finanszírozzuk haszongépjármű beszerzésünket?

Sajnálatos módon a magyar fuvarozók körében a szakágazatra jellemző krónikus forráshiány következtében, mely visszavezethető a fuvardíjak reál nyereség tartalmának évek óta folyamatosan csökkenő tendenciájára, a teljesített fuvarok után esedékes fuvardíjak lassú, nemegyszer akár 90 napig is elhúzódó fizetési ütemezésére, valamint a kétes követelések egyre növekvő részarányára, mindinkább időszerű probléma annak eldöntése, a szükségszerű fejlesztések során milyen járműtípus beszerzése történjék, elegendő-e a vállalkozás jövedelemtermelő képessége az új jármű vételéhez, vagy valamilyen formában használt jármű beszerzése képzelhető csupán csak el.

Amennyiben általában hosszas mérlegelést követően körvonalazódik a beszerzésre kerülő jármű, következik az újabb fejfájást és álmatlan éjszakákat okozó következő probléma megválaszolása, elegendő saját szabad pénzeszköz áll-e a vállalkozás rendelkezésére a beszerzés biztonságos lebonyolításához, vagy sem. Amennyiben nem, és sajnos az esetek többségében ez a tényállás, a beszerzéshez kapcsolódóan milyen finanszírozási módozatot válasszunk, illetve mely finanszírozó konstrukciója áll legközelebb lehetőségeinkhez és elképzeléseinkhez.

A fenti problémák alapos mérlegeléséhez szeretnénk néhány hasznos tanáccsal szolgálni, általánosságban elemezve a beszerzés és a finanszírozás alapvető kategóriáit. Domináns kérdés az előleg nagysága, amely általában új eszköz esetében a nettó vételár 20%-a, használt esetén pedig 30%, vagy magasabb. Vegyük figyelembe, hogy minél magasabb az előleg, annál kedvezőbbek számunkra a finanszírozási feltételek, az összes futamidő alatt fizetendő költségek és kamatterhek, a szerződéskötéshez kapcsolódó bonítás vizsgálati procedúra és minél kisebb az előleg, annál magasabb lesz a fizetendő havi vagy egyéb ütemezésű részlet, annál jobban rákényszerül a finanszírozó bonításunk vizsgálatára. Következő eldöntendő kérdés a finanszírozási forma. Normál körülmények között egy magán, vagy társas vállalkozás számára két lehetőség adott a finanszírozásra, mégpedig a klasszikus pénzügyi lízing, valamint az operatív lízing vagy másképpen bérlet.

A pénzügyi lízing alapvetően a tulajdonjog megszerzésére irányuló jogügylet, ahol a lízingbe vevő és a lízingbe adó a lízingtárgy tulajdonjogának átadását egyértelműen a szerződésben rögzített formában deklarálja. A lízingtárgyat a lízingbe vevő eszközei között aktiválja és 5 év alatt amortizálja. A lízingdíj kamat tartalma és az amortizáció számolható el költségként. A teljes beszerzési érték ÁFA tartalma azonnal kifizetendő az előleggel együtt, majd visszaigényelhető a megfelelő feltételek megléte esetén, a havi törlesztés ezt követően ÁFA mentesen történik. Az azonnal fizetendő ÁFA áthidalására, amennyiben az nem áll a rendelkezésünkre, többféle, erősen bonítás függő konstrukció között választhatunk. Bizonyos érdekvédelmi szervezetek a tagjaik részére biztosítják a szükséges áthidaló hitelt, melyek kamatszintje és lebonyolítási módja minden körülmények között javasolt. Amennyiben ez az út nem járható, maguk a finanszírozók is kínálnak ÁFA áthidaló hitelt, azonban ezek odaítélése általában lényegesen problematikusabb, mint az alapfinanszírozásé, tapasztalatunk alapján ezt a megoldást csak végszükség esetén vegyék igénybe. A leginkább járható út az úgynevezett nyíltvégű lízingfinanszírozási forma, ahol az ÁFA tartalom a teljes futamidőre költségmentesen felosztott, de így az természetesen csak a fizetés ütemének megfelelően igényelhető vissza. Az operatív lízing olyan jellegű szerződés, melyben a felek alapvetően nem rendelkeznek konkrét módon a lízingtárgy tulajdonjogáról, ennek rendezése általában a futamidőt követően történik. A futamidő alatt kifizetett díjak teljes egészében költségként elszámolhatóak, az előleg mellett csak az előlegre eső ÁFA - hányad megfizetése esedékes, a törlesztések pedig normál ÁFA tartalmúak. Ennél a formánál számolni kell egy bizonyos maradvány értékkel is, mely általában a futamidő függvényében változó módon 5 - 40% között mozoghat jellemző módon. A nagyon magas maradvány érték megdrágítja a konstrukciót magas állótöke tartalma miatt, a túlságosan alacsony maradványérték pedig közgazdasági szabályozói oldalról támadható. A finanszírozás kiválasztásakor eldönthető a finanszírozásnál alapul vett devizanem is, mely lehet Forint vagy valamely idegen deviza, jellemzően korábban DEM, azonban napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az EURO is. Devizalapú finanszírozást a domináns devizabevétellel rendelkező vállalkozóknak ajánljuk, ez a forma általában lényegesen kedvezőbb lehet, mint a Forint bázisú finanszírozás, azonban a forintleértékelés szerezhet kellemetlen meglepetéseket is. Ennek ellenére akinek ez módjában áll, válassza a deviza bázisú finanszírozást nemzetközi fuvarozói tevékenység esetén.

A szerződéskötés előtt alaposan tájékozódjunk a felmerülő mellékköltségekről is, sok későbbi kellemetlen meglepetést kerülhetünk el ezzel. Elsősorban tisztázzuk, a finanszírozáshoz kapcsolódik-e úgynevezett szerződéskötési díj, melynek jellemző nagysága 1 - 2% között mozog. Továbbiakban egyértelműen tisztázandó kérdés, hogy a szerződés közokiratba foglalása kötelező-e, mely szintén jelentős költséget takarhat akár százezer forintnyi nagyságrendben is. Nagyon alaposan válasszuk meg a finanszírozó társaságot is, lehetőleg kerüljük az ismeretlen nevű, nagyon erőszakosan rámenős cégeket. Javaslatunk alapján a vezető bankok szakirányú lízingcégei adják a legjobb finanszírozási ajánlatokat (pl. Unic Bank, CA Lízing, Budapest Lízing), azonban itt kell számítanunk a legátfogóbb bonítás vizsgálatra is. A legtöbb járműkereskedő maga is kapcsolatban áll egy vagy több szakfinanszírozóval, ajánlatuk mindenképpen megszívlelendő, azonban gyakran kifizetődő lehet, ha magunk is megkeresünk néhány más forrást is.

Amennyiben nem ismerjük ki magunkat ezen a területen, már találhatunk néhány olyan vállalkozást is, akik leinformálható módon, megfelelő referenciákkal rendelkezve vállalkozik finanszírozás szervezésre, megkeresve az adott eszköz és bonítási szint függvényében a legjobb finanszírozási formát és finanszírozót. Ezen szolgáltatások esetében figyeljünk oda arra, hogy ne egy adott finanszírozót képviselő vállalkozással kerüljünk kapcsolatba, aki értelemszerűen a saját ajánlatát fogja preferálni, hanem egy független szakértővel, ahol valóban válogatni lehet az alternatív megoldások között. Még egy fontos dolog, soha ne fizessünk előre finanszírozás szervezésért, mert ez visszaélésekre adhat okot, várjuk meg az első tájékoztatást, hogy megítélhessük annak tartalmát. Egyébként van már Magyarországon olyan vállalkozás, ahol ingyen áll rendelkezésünkre az átfogó finanszírozási tanácsadás, az ilyen cégek igénybe vételét mindenképpen javasoljuk, hiszen ingyenes voltukból eredően véleményük kikérése semminemű rizikót nem jelent.


Cím


H-9028 Győr, Tárogató út 81/b.
Google Maps

Telefon


+36-30/2277-409

Forgó Ervin