Finanszírozási specialítások


A korábbi számokban igyekeztünk a finanszírozások általános lélektanáról globális sémaként kielégítő képet összeállítani, nagy vonalakban elemezve a gyakrabban felbukkanó szempontokat, kritériumrendszereket és az esetlegesen fellépő gondokat. Éppen ideje tehát, hogy néhány specifikus, gyakran előforduló és nagy érdeklődésre számot tartó finanszírozási formát alaposabban megszemléljünk, melyek a gyakorlati életben sokszor fellépve esetlegesen nem teljesen láthatóak át, és ahol valamilyen formában az általános szabályoktól eltérő szempontokat is figyelembe kell vennünk a hibamentes lebonyolítás szavatolásához. Szándékunk szerint tehát szeretnénk néhány tipikus terület esetében néhány nagyon fontos, az általános és korábban már tárgyaltaktól eltérő jellemzőt, sajnos a téma rendkívül bonyolult és átfogó volta miatt, a teljesség igénye nélkül bemutatni.


Személygépkocsi

Ma a magyar vállalkozások zöménél a személygépkocsi beszerzése, annak finanszírozása és nem utolsó sorban megfelelő lekönyvelése talán az egyik legáltalánosabban előforduló probléma. Mivel a személygépkocsi beszerzésére, különös tekintettel a könyvelésre, költségelszámolásra kifejezetten szigorú szabályok vonatkoznak, melyek megfelelő alkalmazása a legkisebb rutin jellegű NAV ellenőrzés során is szinte száz százalékos biztonsággal kontrollált, nem kell külön ecsetelnünk, mennyire kiemelten és nagy gonddal kell megtervezni a személygépkocsi vásárlást.
Alapvetően az egyéni és társas vállalkozások elszámolási rendje között több jelentős különbség van, pl. az egyéni vállalkozók csak az éves árbevételük 1% erejéig számolhatják el a személygépkocsi finanszírozásához kapcsolódó költségeiket, míg a társas vállalkozások esetében ez a korlát nincs. A személygépkocsik esetében a magáncélú használat ellentételezéseként egységesen az NAV által meghatározott mértékű adót, az un. cégautó adót kell leróni, mely mértéke a személygépkocsi értékével progresszívan és sávosan nő, ezt a költségelemet is mindenképpen figyelembe kell venni a finanszírozás kiválasztásakor, nehogy "túlvállaljuk" magunkat. A vállalkozás pénzügyi felelőse ne sajnálja az időt, járja körbe az érvényes jogszabályokat minden oldalról, a legcsekélyebb kétség esetén pedig ne szégyelljen a területen nagy tapasztalattal rendelkező tanácsadó céghez fordulni.

A specifikus szabályok ismeretének hiánya mellett a leggyakoribb hiba, melyet a vállalkozók elkövetnek, a teherbíró képesség nem megfelelő felbecsülése, mely akár addig is fokozódhat, hogy a személygépkocsi fenntartása lesz az egyik legjelentősebb állandó kötelezettség, ezzel fékezve, vagy akár teljesen visszafogva az egyéb területekre jutó fejlesztési forrásokat. A személygépkocsi beszerzésekor, finanszírozásakor tehát minden döntésünket nagyon gondoljuk át, a költségkihatásokat alaposan és sokszor mérlegeljük, a szóba jöhető személygépkocsi finanszírozó cégek mindegyikének ajánlatát nagyon alaposan összevetve döntsünk.
Alapelv legyen, hogy a személygépkocsi szolgáljon bennünket, vállalkozásunkat, nehogy az érzelmektől elragadtatva, az értelemtől elrugaszkodva megforduljon a szituáció és mi váljunk a személygépkocsi rabszolgájává.


Ingatlan, telephely

Egyre gyakoribb igény, a cég működéséhez szükséges ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése. A legnagyobb biztonsággal akkor tervezhetjük meg vállalkozásunk jövőjét, ha a működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges ingatlanokat, épületeket saját tulajdonunkban tudjuk, nem vagyunk kiszolgáltatva a bérbeadók vélt vagy valós hatalmi helyzetének, mentesülünk a bérleti jogviszony azon sajnálatos tulajdonságától, hogy bármennyit is fizetünk a bérlemény után, az soha nem kerül át a tulajdonunkba.

Az ingatlanfinanszírozás az utóbbi években nagyon határozottan liberalizálódott, a kamatterhek és a járulékos költségek, illetékek jelentősen mérséklődtek, egyre több pénzintézet kapcsolódik be az ilyen jellegű finanszírozásokba, ezért mindenképpen ajánlatos gazdasági számításokat végezni a bérleti díj és a törlesztés/lízingdíj összevetésével, hiszen előfordulhat, hogy hosszabb távon kifizetődőbb a különböző pénzügyi hitel vagy lízing konstrukcióban megvalósított vásárlás, különösen az egyre magasabbra növekvő ingatlan árakat is belekalkulálva, mely tény a vásárlás esetén már a mi hasznunkra dolgozik.

A legegyértelműbb forma egy ingatlan megvásárlására részletfizetés mellett a jelzáloghitel. Ilyenkor a szakosodott pénzügyi szolgáltató felértékeli az ingatlant, majd a megállapított érték bizonyos százalékáig terjedően nyújtanak hitelt. Ezen finanszírozási forma akkor ajánlott, ha az ingatlan értéke lényegesen magasabb, mint az igényelt hitelösszeg. Ilyen esetben gyakran még üzleti tervet sem kell készíteni, az ingatlan maga és a bonítás vizsgálat elegendő fedezet a hitelnyújtáshoz.
Ha az ingatlan értéke maga nem nyújt elegendő fedezetet, mert pl. egy új épület építése is szükséges a telek megvásárlásával együtt, csak a kereskedelmi bankok, egyéb pénzügyi szolgáltatók különböző projektfinanszírozási konstrukcióit vehetjük igénybe. Itt nagyon szigorú elbírálási procedúra alapján alakul ki a végérvényes finanszírozási konstrukció, többek között figyelembe vételre kerül a nagyon részletes üzleti tervvel prezentált projekt, a vállalkozás előző és a jövőben előre becsülhető gazdasági tevékenysége. A döntésig gyakran hónapok telnek el, tehát az időfaktort is alaposan számítsuk terveinkbe be.

Ingatlan finanszírozás esetén első és legfontosabb annak eldöntése, mely variáció alkalmazható jobban az adott ingatlanfinanszírozási esetben, a jelzálog bejegyzésével az ingatlant akár évtizedekre is megterheljük, a továbbiakban az a projektfinanszírozásba fedezetként már nem vonható be, jelzáloggal terhelt ingatlan mellett még a legjobb projekt sem finanszírozható a későbbiekben, hiszen az épületek helyhez kötött volta miatt mindig a telek tulajdonjoga, terheltsége a meghatározó.

Adott még egy további ingatlan finanszírozási lehetőségünk is, az ingatlan lízing, mely gyakorlatilag a normál eszközfinanszírozással analóg módon működik. Lényeges eltérés az előző két konstrukcióhoz és a normál eszközfinanszírozáshoz képest azonban az alapköltségekben jelentkezik, mivel értelemszerűen a lízingbe adónak az ingatlanra tulajdonjogot kell szereznie, majd a futamidő végén a tulajdonjognak át kell szállnia a lízingbe vevőre annak illetékvonzatával együtt. Ismert azonban az ingatlanforgalmazás magas illetékterhe, mely kétszer is terheli a lízingbe vevőt, ezért ezt a konstrukciót, jóllehet a leggyorsabban és a legegyszerűbben kivitelezhető finanszírozási forma, csak nagyon részletes gazdasági elemzések és a finanszírozások egyéb lehetőségeinek nagyon alapos összevetése mellett tanácsoljuk.
Még egy apróság, de nagyon megszívlelendő, az ingatlanfinanszírozások mindegyik formája esetén feltétlenül képviseltessük magunkat az adott területen járatos ügyvéddel, melyre egyébként minden ingatlanügylet esetén jogszabályi előírás is utal.


Cím


H-9028 Győr, Tárogató út 81/b.
Google Maps

Telefon


+36-30/2277-409

Forgó Ervin