Finanszírozási összefoglaló


A járműbeszerzés és finanszírozás kérdéskörét részletesen kitárgyalva a témakör befejezéseként szeretnénk átnyújtani egy segédletet, mely felhasználásával sokkal egyszerűbbé válhat a tapasztalatokkal nem rendelkező olvasóink számára is egy finanszírozási kérelem összeállítása. Jóllehet minden finanszírozó egyedi adatalap formátummal dolgozik, azonban ezek az adatlapok lényegében ugyanazon kérdésekre alapozódnak, ezért mindenképpen tanácsos első lépésként az alábbiakban megadott szempontokra előre felkészülni.


Eszközoldal

Nagyon fontos a jármű pontos gyártmányának és típusának megnevezése, kivitele, futás teljesítménye, szereltségi foka, kiemelve a környezetvédelmi minősítést (EURO V, EURO VI, vagy ezek hiánya), zajszint értéke, esetlegesen az erre utaló certifikát beszerzése. Alapvető adat a jármű gyártási éve, illetve az első forgalomba helyezés dátuma is. Mivel a lízingcégek többsége ragaszkodik a használt járművek értékének műszaki szakértő általi felbecsülésére, nagyon tanácsos az ajánlati árat összevetni a műszaki állapotnak megfelelő piaci kínálati árakkal is.

Beszerzendő mindenképpen a jármű összes alapdokumentációja, mint pl. forgalmi engedély, különböző műszaki igazolások stb. és kifejezetten tanácsos a végleges vásárlás előtt különösen a nemzetközi forgalomra szánt járművek esetében az alapdokumentációk felülvizsgálata a márkaképviseleteknél, illetve az illetékes közlekedési felügyeleti szervnél. Ide kapcsolódóan az alváz és motorszám ellenőrzése mindenképpen az első lépésünk legyen!

Mindenképpen pontosan tisztázzuk a jármű szállítója jogállását is, közvetlenül a tulajdonos kínálja-e a járművet eladásra, vagy kereskedő közbeiktatásával juthatunk hozzá a kiválasztott eszközhöz. Kérjük el az illetékes személy nevét és elérési lehetőségét, mivel a lízingcég a szállítóval is egyeztet a végső szerződéskötés előtt.


Miért/mikor eszközlízing?

Mindenképpen készítsük elő az előző évekre vonatkozó mérleget, illetve adóbevallást, mivel ezek elemzése képezi mindennemű bonítás vizsgálat alapját. További alapdokumentum a cégbírósági végzés, vagy vállalkozói igazolvány. Ezek mindegyikéről készítsünk több fénymásolatot. Nagyon érdemes még a vállalkozást rövid írásos formában bemutatni, ez nagyon megkönnyítheti az elbírálást végző személy munkáját és az esetek többségében különösen fontos lehet a vállalkozás működésének és a beszerzés pontos értelmezésének vonatkozásában

A hitelezési törvényi szabályozás értelmében minden finanszírozás elbírálásához és engedélyezéséhez szükséges egy 30 napnál nem régebbi TB, APEH és VPOP igazolás arról, hogy nincs köztartozásunk.

Amennyiben lehetséges szerezzünk be a számlavezető bankunktól egy szabvány bankinformációt is, ami szintén szükséges elem a bonítás vizsgálathoz, továbbá beszerzendő a fuvarozási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek fénymásolata is.

Az alábbiakban bemutatunk egy átlagosnak mondható, jól használható adatlap formátumot, a fentebb felsorolt szempontokra alapozva és amely tartalmazza az összes olyan kérdést, melyek egy finanszírozási kérelem esetében alapvetőnek tekinthetők.


Cím


H-9028 Győr, Tárogató út 81/b.
Google Maps

Telefon


+36-30/2277-409

Forgó Ervin